API
- Aanspreekpunt integriteit -

logo_Blauw_tekst

WAT IS EEN API?

Het aanspreekpunt integriteit (API) is een eerste aanspreekpunt waarbij je terechtkan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme…

Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

VOOR WIE?

Vrijwilligers, deelnemers, ouders: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij Bloemenstad kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

WAT GEBEURT ER MET KLACHTEN?

De API luistert naar je en neemt elke melding serieus. Samen maken jullie een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Als het nodig is zal de API, de melder doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

API VAN BLOEMENSTAD

Bij Bloemenstad nemen Laureline en Marthe de taak van de API op zich. Heb je een vraag of probleem i.v.m. integriteit? Meld het hen.

LAURELINE
0470 20 84 44

laureline@bloemenstad.be

MARTHE
0477 53 19 95

Marthe.geeroms@telenet.be

WAT DOET DE API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

WAT DOET DE API NIET?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.