Missie en visie

 

Missie en visie

Binnen Bloemenstad streven we de volgende vier hoofddoelstellingen na:

  • Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.
  • Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor volwassenen met een verstandelijke beperking realiseren.
  • We geven voorrang aan personen die nergens anders terecht kunnen voor een vakantie en vaak uit de boot vallen (wegens de grote zorgvraag, wegens financiële redenen, ...).
  • Jonge mensen stimuleren om zich belangeloos in te zetten als vrijwilliger in een vereniging zoals Bloemenstad. Wij willen deze jonge mensen een plaats geven waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn en waar we hen begeleiden en coachen in hun ontwikkeling tot open persoon.

Bekijk hier onze visie- en missietekst.