ORGANOGRAM

De Bloementrein

Dit is de Bloementrein, een grafische voorstelling van de organisatiestructuur van Bloemenstad. We hebben voor deze vormgeving gekozen omdat wij, net zoals een trein, constant een traject afleggen waar iedereen (vrijwilligers, medewerkers en deelnemers) zijn rol in speelt en samen werkt. Een trein brengt mensen van verschillende plaatsen samen met 1 gemeenschappelijk doel: de bestemming.

Onze bestemming: plezier!

GASTEN

Als een goed geoliede machine doorkruist de Bloementrein heel Vlaanderen om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking  en kinderen en jongeren met een kwetsbare omgeving plezier te laten beleven. Onze gasten zijn de reizigers. Voor hen doen we het. We bieden hen activiteiten, kampen en vakanties aan van de eerste klasse! 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers zijn de motor van de trein. Zonder hen zouden we niet vooruit geraken. Zij zijn de drijvende kracht achter alles wat Bloemenstad doet. 

STUURGROEP

De bestuurders van de Bloementrein. Zij sturen samen met de medewerkers de motor, de vrijwilligers, aan en zorgen ervoor dat het gehele traject goed verloopt. De stuurgroep is een groep ervaren vrijwilligers: zij kennen de trein, de reizigers, het traject en de bestemming door en door. 

MEDEWERKERS

Een trein kan alleen maar rijden als er ondersteuning en richting gegeven wordt door een spoor. De medewerkers van Bloemenstad vormen dit spoor. Zij zorgen ervoor dat de gehele werking in goede banen wordt geleid. 

COÖRDINATOR

Zoals een wisselwachter vroeger de verantwoordelijkheid had over de wissel, zo zorgt de coördinator van Bloemenstad ervoor dat de Bloementrein op het juiste spoor rijdt. Soms slaan we een andere weg in of is het net aangewezen om volle gas rechtdoor te gaan. De coördinator neemt deze taak op zich. Hij of zij leidt de gehele organisatie in goede banen en stuurt zo nodig bij.

DE LEEUW

De leeuw refereert naar Vlaanderen. Bloemenstad is een erkende landelijke jeugdvereniging die gesubsidieerd wordt door Vlaanderen.

HET GRAVENSTEEN

Dit kasteel is een knipoog naar de stad Gent, waar Bloemenstad haar centraal station heeft. Gent bezorgt Bloemenstad subsidies voor een lokale jaarwerking voor kinderen en jongeren uit de wijk Nieuw Gent / Steenakker. 

DE BROEDER

Onze oprichters: de Broeders van Liefde. Bloemenstad en de broeders gaan way back. Tot op de dag van vandaag onderhouden we een goede relatie en werken we geregeld samen met verschillende organisaties die ook tot de groep Broedes van Liefde behoren.

Broeders van LIefde

Bloemenstad situeert zich binnen “vzw Organisatie Broeders van Liefde”, maar is een onafhankelijke vzw. We hebben een nauwe samenwerking met OC Styrka. 

Voor meer info, ga een kijkje nemen op https://www.broedersvanliefde.be/ en https://www.styrka.be/.